ב-9 במאי, יום ד', ייערך כנס ניצני התערבות: קשרים וגשרים בין האקדמיה לכיתה, באולם "0" בבית הסטודנט

Comments